Privatekonomi Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-05-21

Spaning

Hälften av svenskarna kan tänka sig ett köpfritt år

Hälften av svenskarna kan tänka sig ett köpfritt år

När drygt 1000 personers konsumtionsbeteende kartlades av Tradera i en färsk Demoskop-undersökning svarade hela 48 procent att de skulle kunna tänka sig ett nyköpsfritt år – alltså att helt avstå från att köpa nyproducerade kläder, möbler, inredning och saker. Denna trend såg sin början redan förra hösten då Tradera tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige rapporterade om att en tredjedel kände sig konsumtionströtta. Och nu har siffran stigit.
Enligt samma undersökning från Demoskop svarar drygt hälften (56 %) att de har fler saker i sina hem än vad de önskar, men önskan om ett mer spartanskt leverne är alltså på ingång. Sex av tio tillfrågade vittnar om att de inte särskilt ofta handlar nyproducerade varor vilket är ett tydligt bevis på att vi har börjat tröttna på dessa typer av inköp. Dock vittnar 16 procent om att de ofta handlar nya prylar.
Det minskade trycket på sällanköpshandeln bekräftas även av Statistiska Centralbyrån som enligt sin månadsrapport från februari i år vittnar om en avtagande konsumtion. Överlag kan de se en tydlig avmattning inom detaljhandeln både under 2017 och 2018 vid jämförelse med åren strax innan. Minskningen sker i just sällanköpskategorin – handeln som avser kläder, skor, möbler och elektronik. Ett konkret exempel är 2018 års julhandeln som föregående år inte slog några försäljningsrekord, något som man vanligtvis kan räkna med.
 
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/tradera/pressreleases/haelften-av-svenskarna-kan-taenka-sig-ett-koepfritt-aar-scb-bekraeftar-trenden-minskat-tryck-paa-saellankoepshandeln-2875972