Mat / Dryck
Publicerat: 2023-09-28

Spaning

Allt fler har växtbaserat i kaffet

Allt fler har växtbaserat i kaffet

Mejeriföretaget Valio har tagit fram Magrapporten 2023, tillsammans med Kantar Sifo. Rapporten visar att en fjärdedel av svenskarna som vill ha mjölk i kaffet nu väljer växtbaserat. Sedan 2019 har antalet svenskar som har växtbaserade alternativ ökat med 92%. Störst är tendensen bland unga kvinnor i åldern 16–24 år där mer än varannan (58%) nu föredrar växtbaserat, som till exempel havredryck i kaffet. Bland männen är det endast 15 % som föredrar växtbaserade alternativ till mjölk – en ökning på 4 procentenheter från 2021.

Av de som väljer växtbaserat i kaffet säger 6 av 10 (60%) att det är smaken som avgör, medan endast knappt en tredjedel (30%) nu väljer växtbaserat för att den är mer hållbar för miljön – en minskning med 14 procent sedan 2021. När det kommer till val som gör att magen mår bra, visar undersökningen att drygt 3 av 5 (63%) väljer laktosfri mjölk just av den anledningen, att jämföra med 1 av 5 (21%) som i stället väljer växtbaserat av samma orsak.

 

Källa: https://www.valio.se/hallbarhet-ansvar/magrapporten-2023/

 

Bild: Valio Press