Resa
Publicerat: 2020-01-29

Spaning

Allt fler (laddbara) bilar i Sverige

Allt fler (laddbara) bilar i Sverige

Förra året blev det tredje starkaste året någonsin för både personbilar och lätta lastbilar i Sverige. Totalt registrerades 355 704 personbilar och 53 347 lätta lastbilar. Procentuellt ökade antalet personbilar med 0,6 procent jämfört med 2018 samtidigt som antalet lätta lastbilar sjönk med 5,8 procent.

Bil Swedens prognos för 2019 låg på 335 000 registrerade personbilar men man fick under hösten höja siffran till 345 000 då regeringen gjorde klart att man skulle föra in den nya körcykeln WLTP i bonus/malus-systemet vid årsskiftet. Något som bidrar till en höjd skatt för nyregistrerade fossildrivna fordon från årsskiftet och framåt. Men även Bil Swedens nya prognos kom att överträffas.

Inte helt oväntat ökade också antalet laddbara fordon under 2019. Laddhybrider dominerade men rena elbilar har också ökat snabbt. Totalt registrerades 15 587 rena elbilar under 2019 vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2018 då siffran låg på 7 078. Det innebär att 11,4 procent av alla nyregistreringar 2019 var laddbara fordon. Bilsweden ser en positiv trend och 2020 räknar man med att andelen ligger på 30 procent och 2021 tror man att 40 procent av alla nyregistrerade bilar kommer att vara laddbara. Sverige hade under 2019 den fjärde högsta andelen laddbara bilar inom Europa med endast Nederländerna, Island och Norge framför sig.

Källa: http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2019/2019-ett-mycket-starkt-fordonsar-prognosen-overtraffades

Foto: Depositphoto