Hälsa / Träning Mat / Dryck Värderingar
Publicerat: 2014-11-17

Spaning

Ekologisk odling kan leda till svält?

Ekologisk odling kan leda till svält?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet framför fyra forskare från Statens Lantbruks Universitet (SLU) argument för att en fullskalig global ekologisk odling skulle leda till massvält världen över. Främsta argumentet som framförs är att avkastningen från den ekologiska odlingen är ungefär 50% av den som skapas av konventionellt jordbruk. Forskarna hävdar också att det svenska stödet till ekologisk odling på ca 500 miljoner kronor/år skulle göra större nytta inom den konventionella/extensiva jordbruket (jordbruk då insatsvaror används - konstgödsel t.ex). Sverige skulle även vid en övergång till enbart ekologisk odling bli ännu mer beroende av importerade livsmedel. Reaktioner från miljörörelsen hävdar att forskare bortser från den negativa miljöpåverkan det extensiva jordbruket har och framförallt de giftrester som finns kvar när livsmedlet når konsumenten. Men även andra forskare vid SLU har kritiserat artikelförfattarnas slutsatser. En hållbar livsmedelsförsörjning - ja, hur ska vi få till en sådan egentligen? Det är frågan.
Länkar:
http://www.dn.se/ekonomi/forskare-domer-ut-ekologisk-odling/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/forskare-far-mothugg-om-ekologisk-mat
Motreaktion: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-angrepp-pa-ekologisk-odling/