Arbetsliv
Publicerat: 2022-09-23

Spaning

Allt fler vill slopa 40-timmarsveckan

Allt fler vill slopa 40-timmarsveckan

IT-företaget Adaptavist har genomfört en undersökning som visar att en majoritet av de tillfrågade vill minska sin arbetstid. 58 procent av de tillfrågade vill slopa 40-timmarsveckan. Det främsta orsaken uppges vara att antalet jobbade timmar är ett dåligt mått på hur bra man presterar. 47 procent av de tillfrågade föredrar en modell med fyra arbetsdagar per vecka i stället för fem, något som skulle vara till stor nytta vad gäller att få ihop livspusslet.

 

Källa: https://static.adaptavistassets.com/downloads/Adaptavist_Digital_Etiquette-Reinventing_Work_Report.pdf

 

Bild: Depositphotos