Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-05-08

Spaning

Allt större cyberhot mot företag

Allt större cyberhot mot företag

Under 2019 kunde konsultföretaget PwC konstatera en markant ökning av cyberhot från en rad aktörer. Företaget har sammanställt de mest framträdande trenderna som cybersäkerhetskonsulterna kom i kontakt med under året i en rapport. De tre viktigaste områdena enligt PWC är:

  1. Trenden med utnyttjandet av så kallade tredjeparter fortsatte under året. PwC noterade till exempel fler stölder av digitala certifikat för omdirigering av skadlig trafik genom betrodda företag. En annan utveckling som ägde rum var att kriminella aktörer ökade användningen av skadlig programvara för mobiler och mobilapplikationer med trojaner. Dessutom exploaterades telekommunikationsnätverk i högre utsträckning, där det till exempel installerades malware för att söka av SMS i realtid.
  2. Det blir allt vanligare att det är större etablerade aktörer som ligger bakom de mest omfattande cyberkriminella incidenterna. De trenderna som PwC kunde notera under 2019 var att de större brottssammanslutningarna fokuserade på attacker som;
  • Så kallad skimning av digitala kort på e-handelsplatser
  • Bedrägerier mot bankomater
  • Att erbjuda försäljning av malware- och ransomware-attacker
  1. Enligt PwC:s sammanställning så har även trenden med DDoS-attacker fortsatt. Här noteras en ökning när det gäller storskaliga botnät som underlättas genom allt fler IoT-enheter och som i sin tur möjliggör större DDoS-attacker. Cyberkriminella använde sig också allt oftare av rena försäljningserbjudanden av DDoS-attacker kopplade till botnät.

 
Källa: https://www.pwc.co.uk/issues/cyber-security-data-privacy/insights/cyber-threats-2019-retrospect.html
 
Bild: Depositphoto