Unga pensionssparar – oroas

Så tidigt som i 15-16-åringar har börjat spara till pensionen, privat pensionssparande har dubblerats bland unga sedan 2010.
Alecta tillsammans med Ungdomsbarometern har tagit fram ungas attityder till pensionen. Undersökningen visar att de unga anser sig ha ett stort eget ansvar.
Sammantaget skapar detta en stor press på unga som också har lett till att många idag känner en stark oro inför sin framtida pension. Nära var fjärde ung känner idag oro inför den framtida pensionen och var fjärde tjej mellan 20-24 år känner oro.
Ett problem idag är avsaknad av kunskap i privatekonomi bland unga och att de påverkas av allt det som står om pension i media.