App ger koll på energi-förbrukningen

Energiföretaget Fyrfasen lanserar en ny app som möjliggör för bolagets kunder att enkelt hålla koll på sin elförbrukning, minska sina elkostnader och maximera klimatnyttan med förnyelsebar energi.

Konsumenten stimuleras genom appen att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar då oftast även priset på el är högre. Syftet är att jämna ut elanvändningen och förbereda för en framtid med fler elbilar och digitala apparater.

Man vill med hjälp av appen även möjliggöra för omställningen till förnyelsebar produktion med mer sol- och vindkraft. Eftersom elproduktionen från förnyelsebara källor är svår att planera samtidigt som konsumenterna inte vet när det finns tillgång till miljövänlig och billig el, så anpassar sig inte elkonsumtionen efter utbudet. Med appen löser man problemet och möjliggör för konsumenten att förstå sin elkonsumtion samtidigt som de får möjligheter att automatiskt optimera till exempel värmesystem, elbilsladdning och smarta hem-produkter.

Källa: https://www.fyrfasen.se/app/

Foto: Fyrfasen press