ROT-avdrag för män och RUT-avdrag för kvinnor

ROT-avdrag för män och RUT-avdrag för kvinnor

Rotavdraget används mer av män än av kvinnor och det är män mellan 65 och 70 år, med högre inkomster än genomsnittet, som använder avdraget mest. Fler kvinnor än män använder istället rutavdrag. Kvinnor över 70 år samt höginkomsttagare med barn är överrepresenterade användare av dessa avdrag. Mönstren för vad kvinnor och män köper för typ av tjänster inom respektive avdrag är ganska lika och även beloppen som man köper tjänsterna för.

Skatteverket presenterar på uppdrag av regeringen en fördjupad analys avseende könsuppdelad statistik på skatteområdet 2006-2015. Fördjupningen avser rot- och rutavdrag, investeringssparkonton och delägare i fåmansbolag.

Det genomsnittliga avdraget var för åren fram till 2015 cirka 5 000 kronor per år för rutarbeten och 15 000 kronor per år för rotarbeten för både kvinnor och män. Endast en liten andel av de som gör avdragen kommer upp i maxbeloppet på 50 000 kronor per år, men av dessa är något fler män.

Användandet av både rot- och rutavdrag har visat sig minska det närmaste året efter att personerna fått barn, men sedan öka till en högre nivå än innan barnet föddes. Personer använder avdragen mer om de får fler barn, upp till tre barn, men de som har fyra eller fler barn har ett minskat användande.

 

Läs rapporten här: http://skatteverket.se/download/18.2cf1b5cd163796a5c8bb56f/1529492666455/rapport201806.pdf