Teknik / Prylar
Publicerat: 2013-03-01

Spaning

Apple, Facebook m.fl. - Börjar marken under giganterna att skälva?

Apple, Facebook m.fl. - Börjar marken under giganterna att skälva?

”Apple, Tesla, riskkapitalister och akademiska institut kan riskera att dö”
En artikel från Silicon Valley Business Journal undersöker bakgrunden till Clay Christensens uttalanden under en föreläsning i Mountain View som han höll i februari. Harvards stjärnprofessor Christensen (som gjort sig ett namn som författare till böcker så som ”The Innovator’s Dilemma”) hävdar att ett flertal teknikföretag som tycks sitta säkert på tronen idag egentligen kan befinna sig i en farlig position. Artikeln hittar du här:
http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2013/02/07/disruption-guru-christensen-why.html?page=all
Hela resonemanget angående Apple är mycket intressant och grundar sig delvis i att innovativa företag kan hålla ett visst avstånd till konkurrenterna i början, men sedan slår av på innovationstakten för att konsumenterna ska hinna ikapp – om man skulle utveckla något än mer avancerat skulle det ändå inte locka konsumenterna. Tillsammans med en allt mer öppen och modulär arkitektur så blir produkterna mer och mer lika varandra, och exempelvis smarta mobiltelefoner och surfplattor blir svårare att differentiera. Framför allt blir det svårare att ta ut ett högre pris för forna premium-märken.
Artikeln innehåller några av Christensens reflektioner gällande företags ovisa satsningar på icke-strategiska segment (dvs. high-end, vare sig det gäller B2C eller B2B) samt ett kortare stycke om varför lärosäten som t.ex. Harvard får se sig hotat i vårt föränderliga tidevarv.
När ämnet om tronskiften ändå är på tal så är det passande att nämna obduktionen som forskare nyligen gjort på den forna kungen av sociala nätverk, Friendster. MIT Technology Review publicerade slutsatserna i nedan följande länk. Vi har alla på senare tid sköljts över av artiklar om Facebooks stagnation på flera fronter, men obduktionen av Friendster visar hur snabbt ett socialt nätverk kan dö och av vilka anledningar. Fascinerande.
http://www.technologyreview.com/view/511846/an-autopsy-of-a-dead-social-network/