Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-09-17

Spaning

AR och VR slår igenom de närmaste 3 åren enligt Capgemini

AR och VR slår igenom de närmaste 3 åren enligt Capgemini

En ny rapport från Capgemini Research Institute visar att många företag internationellt redan använder Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). I rapporten, "Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide för investments" uppger 82 procent av de medverkande företagen som använder AR eller VR, att fördelarna antingen uppfyller eller överträffar deras förväntningar. Bland hinder nämns bristande kompetens internt och otillräcklig infrastruktur.
I den nya undersökningen intervjuades mer än 700 individer med stor kunskap om sin organisations AR och VR initiativ, exempelvis personer på ledande befattningar inom bilindustrin och tillverkningsindustrin. Man fann att 50 procent av de medverkande företagen som för närvarande inte använder AR och VR planerar att börja med immersiv teknik för att förbättra sin verksamhet inom de närmaste tre åren.
Medverkade i undersökningen gjorde personer från USA, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien samt Norden där Sverige, Norge och Finland ingick. I jämförelsen mellan dessa regioner framgick det att Norden var den minst mogna marknaden, särskilt inom AR.
I rapporten konstateras att företag i USA och Kina har investerat aggressivt och idag är tydliga ledare inom området. Över hälften av de undersökta företagen i dessa länder använder redan immersiv teknik för sin affärsverksamhet, medan merparten av de medverkande företagen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Norden fortfarande är kvar på experimentstadiet.
Undersökningen visar att även om AR kan vara mer komplicerat att implementera och inte lika teknisk mogen som VR, så upplevs den göra mer nytta för företagen än VR. De företag som använde AR ökade sin effektivitet med 25 procent och sin produktivitet med 23 procent, främst tack vare mer strömlinjeformade arbetsflöden. Exempelvis när medarbetare genom AR kan få tillgång till instruktioner utan att behöva använda händerna, vilket är till stor hjälp för den som utför manuella uppgifter där händerna redan nyttjas. Företagen som använde VR upplevde också ökad effektivitet (15 procent) och säkerhet (15 procent), framförallt genom möjligheten för medarbetare att öva i en immersiv upplevelse snarare än att utsätta dem för högriskmiljöer under sin utbildning. Forskningsrapporten förutspår att potentialen kommer öka avsevärt under de närmaste 12 till 18 månaderna.
 
Läs mer här: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/09/AR-VR-in-Operations1.pdf