Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-11-11

Spaning

AR-verktyg som ser genom väggar

AR-verktyg som ser genom väggar

Nu har ett helt nytt digitalt sensor- och AR-verktyg utvecklats som gör det möjligt att se genom väggarna. Med hjälp av AR-verktyget BIM4EEB som utvecklas av forskningsinstitutet RISE och CGI, kan man nu skapa en 3D-bild av installationerna i väggarna. Både fastighetsägarna och deras hyresgäster uppges ha nytta av den nya tekniken.
Tekniken bygger på att man med hjälp av ett sensorverktyg läser av geometriska data i det aktuella rummet för att få en bild av de befintliga installationerna bakom väggarna. Efter att man läst av all data med hjälp av sensorverktyget, skapas en tredimensionell bild som presenteras för användaren i en 3D-miljö med hjälp av AR-glasögon. Användaren kan sedan röra sig runt i rummet och se genom väggarna.
Idag pågår validering av verktyget på tre olika demonstrationsplatser i olika klimatzoner inom Europa för bästa möjliga utvärdering av resultatet. Utvalda platser är Italien, Polen och Finland. Byggnaderna på de tre platserna består av bostadslägenheter i allmännyttiga bostadsföretag.
Källa: https://www.bim4eeb-project.eu/
Bild: Depositphotos