Återvinning av papperskassar hos Hemköp

Återvinning av papperskassar hos Hemköp

I december 2017 meddelade Hemköp att man som första dagligvarukedja i Sverige ska klimatkompensera sin e-handel. Hemköps klimatkompensation handlar om att via företaget Zeromission förbättra lokala miljöer och biologisk mångfald i Mongoliet. Hemköp har som hel affärsenhet ambitionen att vara helt klimatneutral år 2020.

För att underlätta återvinningen av papperskassar tar Hemköps nätbutik nu papperskassar i retur för de kunder i e-handeln som önskar det. När Hemköp levererar varor kan kunden lämna papperskassar från tidigare beställningar till chauffören som då tar dem tillbaka till butik där de återvinns.

Läs mer: https://www.hemkop.se/artikel/pappkassar