Arbetsliv
Publicerat: 2018-11-20

Spaning

Automatiserad ansöknings-handläggning

Automatiserad ansöknings-handläggning

Nacka kommun har börjat använda det helautomatiserade systemet Yasemin för att ta hand om ansökningar till vuxenutbildningarna. Det gör Nacka till första kommun i Sverige att lägga över handläggningen av utbildningsansökningar till ett automatiserat system.
Ett av systemets främsta fördelar är att handläggningstiden för ansökningar till vuxenutbildning förkortas. Systemet tar emot ansökningarna som kommer in digitalt, sorterar och förbereder dem så att handläggarna därefter kan fatta myndighetsbeslutet.
Systemets togs i drift i Nacka kommun i maj. Framöver kommer 25 000 ansökningar per år att hanteras av systemet. Den är ett viktigt verktyg för att kunna bibehålla hög servicegrad och korta handläggningstider i en tid då Nackas befolkning ökar.
Källa: https://news.cision.com/se/nacka-kommun/r/roboten-yasemin-snabbar-pa-ansokningar-till-vuxenutbildning,c2676312