Arbetsliv
Publicerat: 2014-06-16

Spaning

Automatisering av arbetsmarknaden

Automatisering av arbetsmarknaden

Dagens dator- och robotsystem är på väg att bli så intelligenta och effektiva att de medör stora omvälvningar av den svenska arbetsmarknaden. En nyligen publicerad rapport av Stefan Fölster på Reforminstitutet visar att drygt hälften av alla jobb står i skottlinjen för omfattande automatisering, (det skulle innebära att 2,5 miljoner jobb i Sverige berörs). Han har genomfört en noggrann granskning av arbetsmomenten i 702 yrken. Granskningen omfattar både enklare industriarbeten och mer kvalificerade tjänstemannayrken. Förändringen kommer att ställa stora krav på arbetsmarknads-, utbildnings- och innovationspolitiken. Utan betydande reformer på dessa områden riskerar allt större grupper att se sina inkomster och möjligheter till jobb att halka efter enligt rapporten.
Läs mer här: http://www.stratresearch.se/sv/ssf/Nyheter/2014/Vartannat-jobb-automatiseras/