Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-09-20

Spaning

Banktjänster med hjälp av chatbot från Citi

Banktjänster med hjälp av chatbot från Citi

Storbanken Citi har nu i Singapore släppt en tjänst där kunderna med hjälp av en chatbot, Citi Bot, kan få hjälp med bankärenden via Facebook Messenger. Med hjälp av naturligt språk ska kunderna kunna fråga om kontoställning, transaktioner och uppgifter om kreditkortstransaktioner. Chatboten kan också svara på andra vanligt förekommande frågor. Till att börja med kommer tjänsten att testas av 600 utvalda kunder för att sedan gradvis lanseras i hela Asien. Inga uppgifter finns dock om man senare kommer att erbjuda funktioner som att betala räkningar och föra över pengar via tjänsten.
Läs mer om Citi Bot här: http://www.citigroup.com/citi/news/2017/170907b.htm