Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2018-09-20

Spaning

Barn pratar helst med mamma

Barn pratar helst med mamma

Den 1 oktober är det Internationella Barndagen. Med anledning av det har KP gjort en undersökning bland 1700 läsare mellan 8 och 14 år om hur de mår och vad de gör. Undersökningen bestod av tio tydliga frågor.
För tio år sedan gjorde Kamratposten en liknande undersökning där en fråga blivit flitigt citerad. Den handlade om vem barn helst vill prata med när de är ledsna och visade på ett uselt resultat för Sveriges pappor. Nu ställde vi precis samma fråga, med samma svarsalternativ, igen. Frågan var om pappornas procent skulle ha ökat under de senast tio åren? Men pappa-succén uteblev. Endast 7 procent av KP-läsarna vill helst prata med sin pappa, för tio år sedan var den siffran 6 procent. Och papporna är fortfarande långt efter alternativet "Ingen alls" (som fick 17 procent i den nya undersökningen). 46 procent av KP-läsarna vill helst prata med sin mamma när de är ledsna. Svarsalternativet "Pappa" fick en något högre procent bland pojkarna än bland flickorna. Men även på pojksidan var "Mamma" det överlägset populäraste svaret.
Nöjda med utseendet
* Trots att många vuxna ondgör sig över att "utseendehetsen sjunker i åldrarna hela tiden" och liknande så är KP-läsarna ganska obekymrade. Hela 73 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt utseende och sin kropp.
De flesta nöjda med skärmtiden
* Det är vanligt att vuxna klagar på att barn vill använda sina smartphones på tok för mycket. Men 70 procent av KP-läsarna är nöjda med de regler för skärmtid som familjen har. Och 10 procent önskar sig till och med hårdare regler.
Nästan alla har kompisar
* Bara 2 procent av KP-läsarna saknar helt vänner.
Läslust till tusen!
* 83 procent av KP-läsarna läser mycket – både böcker och tidningar.
Läs undersökningen: https://www.mynewsdesk.com/material/document/82005/download?resource_type=resource_document