Utbildning
Publicerat: 2015-03-16

Spaning

BBC stöder programmering i skolorna

BBC stöder programmering i skolorna

Brittiska mediabolaget BBC har lanserat ett nytt initiativ “Make it Digital” för uppmuntra skolelevernas intresse för programmering. Tillsammans med 25 andra företag kommer man att utveckla en liten programmerbar dator (Micro Bit) som man vill ge bort till 1 miljon brittiska skolelever. Målet är att lära eleverna grundläggande kunskaper i programmering och intressera dem för att fortsätta förbättra sina kunskaper med mer avancerade modeller som Rasperry Pi. En bidragande orsak till initiativet är också prognosen att Storbritannien inom fem år behöver fler programmerare och att dagens utbildningssystem inte har kapacitet att utbilda tillräckligt mång.
Läs mer här, http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/makeitdigital/micro-bit