San Francisco förbjuder ansikts-igenkänning

Det finns flera fördelar med att ha ansiktsigenkänning, framför allt i  brottssammanhang för att kunna identifiera gärningspersonen. Det finns även baksidor av detta, nämligen massövervakning av befolkningen, som exempelvis Kina. Anledningen till att det förbjuds är att det skulle kunna missbrukas. San Francisco blir därmed den första delstaten i USA som klubbar igenom ett beslut om förbud av ansiktsigenkänning. På andra platser i USA så ökar annars användningen av tekniken då det på både förebyggande sätt och vid bevisföring lättare identifierar gärningspersonen.

Läs mer: https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition-ban-san-francisco.html