Arbetsliv Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2016-05-31

Spaning

Svensken osäker inför framtiden, men trivs på jobbet

Svensken osäker inför framtiden, men trivs på jobbet

Svensken trivs bättre på jobbet visar den nyligen presenterade Sverigestudien 2016. Den årliga Sverigestudien har för avsikt att mäta vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Årets studie visar att allt fler svenskar väljer negativt laddade ord för att beskriva vilka värderingar de anser präglar det svenska samhället och kommunerna de bor i. På nationell nivå hamnar ord som osäkerhet om framtiden, arbetslöshet och byråkrati högst. Samtidigt visar studien att en positiv utveckling sker på arbetsplatserna. När svenskarna får lista vilka värderingar som präglar deras arbetsplatser är ord som lagarbete, ansvar och glädje vanligt förekommande.
Läs mer om våra värderingar på: http://www.sverigestudien.se/2016-ars-studie/