BoKlok förser alla nya lägenhetshus med solceller

BoKlok förser alla nya lägenhetshus med solceller

BoKlok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan BoKlok och IKEA Group, med målet att göra solenergi tillgänglig för de många människorna.  Alla lägenheter som säljs från oktober 2018 och byggs från och med 2019 kommer att utrustas med solceller.

Energin från solcellerna kommer bland annat driva fastighetens ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott kommer att säljas och matas ut på elnätet.

BoKlok planerar att installera drygt 4 500 solpaneler årligen, vilket uppges ge en koldioxidbesparing på 133 ton.

Läs mer: http://www.boklok.se/boletare/bostader/hallbart/