Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2021-10-14

Spaning

Behov av "tredje" kontor nära hemmet växer fram

Behov av "tredje" kontor nära hemmet växer fram

En ny rapport från fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg, ”Framtidens kontor och arbetsliv”, visar att ett behov av ett tredje kontor växt fram, kontorshubben som är nära hemmet men inte i hemmet. I rapporten visar det sig att chefer och medarbetare har olika bilder av framtidens kontor. Nästan hälften (45%) av medarbetarna vill jobba hemifrån majoriteten av veckan samtidigt som chefer helst ser att de anställda är på kontoret majoriteten av veckan. Ett hybridarbetssätt är här för att stanna och det kommer att kräva såväl innovativa kontorslösningar som nya förhållningssätt till organisation.
I rapporten uppger 73% av medarbetarna att de saknat att umgås med kollegor som den främsta anledningen att gå tillbaka till kontoret. I andra änden av spektrumet med fördelarna med hemarbete har framför allt minskade restider gjort att många medarbetare fått betydligt enklare att få ihop livspusslet och en bättre så kallad ”work-life-balance”.
Enligt Atrium Ljungberg kommer framtidens kontor att handla om att ta tillvara på det bästa från distansarbetet och den fysiska arbetsplatsen. Där växer även ett tredje kontor fram, kontorshubben som ligger i närheten av hemmet men inte i hemmet. Före pandemin utgjorde den flexibla kontorsmodellen med hubbar, coworking och så kallade leva-bo-kontor enbart två procent av den kommersiella fastighetsmarknaden, År 2030 förväntas den ha stigit till att omfatta 30 procent av samma marknad.
Rapporten baseras på mer än 200 intervjuer med vd:ar, djupintervjuer med forskare och experter och drygt 1 000 intervjuer med medarbetare.
 
Källa: https://www.al.se/hybriduniversum
 
Bild: Press Atrium Ljungberg