Mat / Dryck
Publicerat: 2019-09-23

Spaning

Burger King slutar med plastleksaker

Burger King slutar med plastleksaker

Burger King i Storbritannien kommer att sluta med plastleksaker tillsammans med sina barnmenyer. Företaget installerar också en särskild låda i sina restauranger där kunderna kan återlämna sina gamla gratisleksaker så att de kan återanvändas. Tanken är att återanvända plastleksakerna till lekplatser eller brickor.
Den nya policyn kommer uppskattningsvis att spara 320 ton plast för engångsbruk varje år enligt företaget. År 2025 kommer 100% av förpackningarna att vara återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara.
 
Källa: https://www.cnbc.com/2019/09/19/burger-king-stops-giving-away-plastic-toys-to-uk-customers.html
 
https://www.burgerking.co.uk/meltdown
 
Bild: Screenshot