Shopping
Publicerat: 2019-03-29

Spaning

Bygghandlandet börjar på nätet

Bygghandlandet börjar på nätet

Nätet och hemdatorn är allt viktigare som informationskälla för bygghandelns kunder. För första gången sedan mätningarna startade 2013 visar Bygmabarometern att bygghandlarnas hemsidor är viktigare som informationskanal än butikerna. I alla fall för de bostadsägare som står inför att dra igång ett bygg- eller renoveringsprojekt. Själva inköpen föredrar man dock fortfarande att göra i den fysiska bygghandeln. Det visar den senaste Bygmabarometern som genomförts av YouGov på uppdrag av Bygma.
Cirka sex av tio av bostadsägarna använder bygghandlarnas hemsidor för sin informationsinsamling, vilket gör det till den främsta källan. Överhuvudtaget är de digitala kanalerna viktiga. Sju av tio uppger att de använder något slag av digital kanal för att söka information. Däremot spelar facktidningar, direktreklam liksom andra byggsajter en allt mindre roll för just informationssökning.
Yngre personer tenderar att i högre grad söka information via vänner och bekanta och använder gärna YouTube och Google när de söker efter information, medan de äldre i högre grad tar hjälp av personal hos en bygghandlare. När det kommer till själva inköpen, föredrar dock fortfarande den absoluta majoriteten den fysiska butiken. Två av tre bostadsägare gör samtliga av inköpen i bygghandeln, medan en av fyra delvis handlar online.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/bygma/pressreleases/paradigmskifte-hemsidorna-allt-viktigare-foer-bygghandeln-2846991