Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2013-11-27

Spaning

Bytescentral på Värmdö

Bytescentral på Värmdö

I Doceres trendspaning för 2013 lyft vi fram den ökade byteshandeln som ett växande fenomen, ”Bytt, bytt”. Ett exempel på detta är det byteshus som funnits i Gustavsberg, Värmdö under hösten. Huset har, trots avsaknad av formella tillstånd och personal, fått stå kvar i två månader i centrala Gustavsberg . På en skylt har det stått ”Få något du behöver – ge något du tröttnat på”. Och huset har fyllts av kläder, skivor, porslin och leksaker. Bakom initiativet står Omställningsrörelsen. Huset är nu borttaget men initiativtagarna hoppas kunna skapa en mer permanent lösning.
Läs mer: http://transitionsweden.ning.com/
http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Bushus-blev-bytescentral/