Hem / Boende
Publicerat: 2020-05-18

Spaning

Coronakrisen får svenskar att trivas i sina hem

Coronakrisen får svenskar att trivas i sina hem

Svenska folket har i hög utsträckning hörsammat myndigheternas rekommendationer om att stanna hemma. Och all tid i hemmen har även gjort att svenskarna trivs bättre i sina hem, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Skandias bank. Den ökade tiden i hemmen har samtidigt fått en av nio svenskar på flyttankar, visar undersökningen.
Enligt undersökningen har 82 procent av de tillfrågade tillbringat mer tid i hemmet än innan krisen bröt ut. Bland de personer som tillbringat mer tid i sina hem trivs fler än nio av tio (93,6 procent) lika bra eller bättre nu än före coronakrisen. Även om det trivseln verkar finnas skapar all tid i hemmen samtidigt funderingar kring boendesituationen hos en hel del svenskar. 14 procent av de som tillbringat mer tid i sina hem menar att allt hemmasittande till och med fått de i flyttankar. De personer som är mest flyttsugna är de som inte äger sitt eget boende (29 procent) liksom studerande (28 procent).
 
Källa: https://news.cision.com/se/skandia/r/ny-undersokning--coronakrisen-far-svenskar-att-trivas-i-sina-hem-som-aldrig-forr,c3113091
 
Bild: Depositphoto