Resa
Publicerat: 2020-10-16

Spaning

Cykelgator introduceras i Sverige

Cykelgator introduceras i Sverige

Cykelgata heter ett nytt vägmärke som snart kan komma att sättas upp i landets städer. Regeringen har beslutat om ändringar i vägmärkesförordningen och Transportstyrelsen har därför tagit fram nya vägmärken.
Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik enligt Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tittat på de nordiska ländernas vägmärken och valt utformning efter det finska vägmärket. Från och med den 1 december 2020 ska det bli möjligt att inrätta cykelgator.
Detta gäller på en cykelgata:
- Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
- Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
- Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
- En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
- En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
- En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
 
Källa: https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/har-ar-nya-vagmarket-for-cykelgata/
 
Bild: Transportstyrelsen