Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-11-30

Spaning

Datatrafiken i mobilnätet ökar starkt

Datatrafiken i mobilnätet ökar starkt

Datatrafiken i mobilnäten ökade med 33 procent under första halvåret 2021. Samma period ökade även antalet trafikminuter med 7 procent. 5G utgör fortsatt en liten del av totala trafiken. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad avseende första halvåret 2021. Enligt rapporten ökade datatrafiken i 5G-nätet under perioden, dock är den fortfarande en relativt liten del av den totala trafiken. 386 000 abonnemang nyttjade 5G-nätet under årets första sex månader, vilket utgör 3 procent av alla mobilabonnemang. Abonnemangen för fast bredband via fiber ökade med 7 procent. Över 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har numera en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gbit/s ökade med 27 procent under perioden.
 
Källa: https://pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2021/fortsatt-okande-anvandning-i-kommunikationsnaten/
 
Bild: Depositphotos