Utbildning
Publicerat: 2015-01-13

Spaning

Datorstyrt klassrum

Datorstyrt klassrum

”Teach to One” är ett nytt undervisningskoncept i USA som tar hjälp av algoritmer för att styra undervisningen i klassrummet. Alla aspekter av undervisningen styrs av ett datorprogram, vilka studenter som sitter tillsammans, vad varje enskild student ska arbeta med och förser lärarna med material till nästa lektion. Systemet används också för att mäta vad eleverna kan och hur väl de kan det. Till exempel så mäter systemet vid varje avslutad lektion hur väl eleverna har förstått den genomförda lektionen. Mätningen görs genom att varje elev får svara på ett antal frågor, en sk ”exit slip”. Baserat på resultatet avgör sedan systemet vilka elever som ska arbeta tillsammans nästa dag och vilka uppgifter de ska få. Denna form av sk ”blended learning” är onekligen en intressant inblick i framtiden. Amerikanska studier har t ex visat att elever vid ”Teach to One” skolor (det finns totalt 15 stycken) har bättre studieresultat än jämförbara skolor med andra undervisningsmodeller. Dock finns kritik kring att undervisningen blir allt för styrd och att man tappar mycket av de mjukare aspekterna.
Läs mer här: http://www.newclassrooms.org/reimagine.html