Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-02-20

Spaning

Årets utbildningstrender enligt Learnster

Årets utbildningstrender enligt Learnster

Utbildningsplattformen Learnster har publicerat 10 trender inom Learning and Development (L&D) för 2023. Samtliga tyder på att lärande organisationer har ett försprång i det snabbt föränderliga arbetsklimatet.

‍Trenderna:

  1. Kompetensutveckling en förutsättning för att behålla medarbetare

Arbetet måste engagera och kännas meningsfullt. The Great Resignation 2021 och Quiet Quitting-rörelsen 2022 visade hur omfattande konsekvenserna av lågt medarbetarengagemang faktiskt kan bli.‍

  1. Upskilling ökar organisationers förmåga att anpassa sig och ställa om

Att hålla jämna steg med utvecklingen har aldrig varit viktigare. Med pandemin i backspegeln finns idag en större förståelse för vikten av att kunna arbeta agilt. Organisationer som kom ur pandemin starkare var de som snabbt kunde ställa om och anpassa sitt arbetssätt. Med andra ord måste din verksamhet vara vattentät.

  1. Skala intern kunskap avgörande då organisationer förlitar sig på interna resurser

Anställningsstopp och nedskärningar tvingar organisationer att förlita sig på sina interna resurser. Detta sammanfaller med en accelererande förändringstakt och behovet att snabbt kunna anpassa sig. Att 2023 kräver kompetensutveckling kommer därför inte som en större överraskning.

  1. Att förstå utbildnings ROI blir viktigare än någonsin

Med åtstramad budget blir utbildningsinsatsers ROI (return on investment eller avkastning) en viktig faktor. Innan du investerar i, eller skär ner på, initiativ och verktyg är det viktigt att ha en helhetsbild.

  1. Lågkonjunktur ger tillväxt en ny innebörd

Under 2023 ligger tillväxtfokus på intern kompetens. Genom att fortsätta satsa på kompetensutveckling håller du motivationen och drivkraften på topp. Du ökar på så sätt sannolikheten att bibehålla värdefulla talanger.

  1. Leveransen är avgörande för lärupplevelsen

Det finns inget one-size-fits-all inom lärande. Uppkomsten av digital learning fatigue i samband med pandemin belyste vikten av att kunna anpassa leveransen av utbildning. Organisationer som uppnår sina kunskapsmål använder ofta en variation av kanaler. Mottagaren kan då välja format som passar individuella behov och preferenser.

  1. Hybridarbetet tvingar organisationer se över sina interna akademier

Lärandet måste ske där arbetet sker. 2023 är det praktiskt taget var som helst. I takt med att hybridarbetet blivit standard har allt fler arbetsplatser börjat se över sina interna akademier.

  1. Trots accelererande digitalisering: mjuka kompetenser står högst i kurs

År 2030 beräknas en miljard arbeten ha utvecklats till följd av teknologins frammarsch. Teknisk kompetens kommer därför bli efterfrågad på framtidens arbetsplats. Trots den ökande digitaliseringen står mjuka kompetenser högst i kurs.

  1. L&D-verktyg har en given plats i organisationers tech stack

Lärande och utveckling spelar en central roll i organisationers övergripande affärsstrategi. L&D-verktyg har därför en given plats i organisationers tech stack. Många väljer att integrera LMS och lärplattformar med HR-plattformar och andra interna system.

  1. AI på frammarsch inom learning and development

Likt många andra industrier så är AI (artificial intelligence) på frammarsch inom L&D. Teknik som CtahGPT förväntas bli populär inom innehållsproduktion där AI-genererad text kan användas som utkast till kursinnehåll. För behovsbaserat lärande kan ChatGPT även fungera som ett snabbt och smidigt informationsverktyg.

 

Källa: https://www.learnster.se/kunskapsbank/learning-and-development-trender-2023

 

Bild: Depositphotos