Media
Publicerat: 2021-09-17

Spaning

Delning av streaming-abonnemang minskar

Delning av streaming-abonnemang minskar

Analysföretaget MMS uppger i sin senaste rapport Rörliga Bilder att delning av streamingabonnemang med andra har minskat det senaste året. 37 procent säger att de delar den här typen av abonnemang med någon utanför det egna hushållet, jämfört med 42 procent för ett år sedan. Bland de yngre så är det 43 procent som delar med andra utanför hushållet och bland de äldre så är det färre, dvs 30 procent.
I rapporten ser man också att fler kvinnor än män delar sina abonnemang, 50 respektive 39 procent och betydligt fler äldre kvinnor jämfört med de äldre männen. Bland kvinnorna som är mellan 66 och 80 år så delar 38 procent sina abonnemang, jämfört med 25 procent bland de äldre männen.  De som bor i flerpersonshushåll delar inte i lika hög grad sina streamingtjänster med andra hushåll som personer som bor själva. Närmare hälften av de som bor i enpersonshushåll delar med andra.
 
Källa: https://skrift.meltwater.io/site/605425ef2fa8620019124a30/article/61443b640b6c44001969e1ab
 
Bild: Depositphotos