Arbetsliv
Publicerat: 2023-06-19

Spaning

Den sociala aspekten viktigast på kontoret

Den sociala aspekten viktigast på kontoret

I Kontorsrapporten 2023, som Fastighetsägarna MittNord har tagit fram i samarbete med White Arkitekter, uppger 15 procent att de jobbar mer effektivt på kontoret än i hemmet. Den sociala interaktionen anges av hela 61 procent som kontorets främsta funktion och 74 procent anser att området och utbudet runt kontoret är lika viktigt som själva lokalerna.

Det är framför allt det sociala sammanhanget - mötet med kollegor och med andra människor i staden - som attraherar majoriteten att arbeta på kontoret. 63 procent anser att kollegorna är det bästa med jobbet. Utvecklingen innebär att kontorets betydelse för att bidra till välbefinnande, bygga team och erbjuda en kreativ arbetsmiljö möter nya utmaningar.

Det som enligt enkäten till fastighetsägare efterfrågas mest på kontoren är mötesrum (45 procent), rum för digitala möten, loungeytor och telefonrum/rum för fokus. Nära hälften av de kontorsarbetande anser att området runt kontoret är viktigt, och där efterfrågas bland annat goda parkeringsmöjligheter, närhet till butiker, serviceutbud, restauranger och caféer. Störst efterfrågan har fastighetsägare på vanliga kontor med kontorsrum, 44 procent, och fem procent efterfrågar coworking.

68 procent av fastighetsägarna ser en ökad efterfrågan på kortare hyresavtal och flexiblare avtal, 56 procent. 41 procent svarar att efterfrågan på miljö- och hållbarhetsfokus har ökat och 62 procent svarar att energieffektiva lokaler efterfrågas.

 

Källa: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/rapporter/mittnords-rapporter/kontorsrapporten-2023/

 

Bild: Press Fastighetsägarna