Arbetsliv
Publicerat: 2022-05-16

Spaning

8 av 10 vill tillbaka till kontoret

8 av 10 vill tillbaka till kontoret

En ny rapport från fastighetsbolaget Castellum visar att  en typ av arbetsplats som efterfrågas, både vad kontoret erbjuder och hur det utformas. Kraven på självbestämmande kring hur, var och när man gör sitt arbete har blivit allt större. Kontoret har en lysande framtid, men inte i sin gamla dräkt och roll. Både chefer och medarbetare är eniga om att den gemensamma arbetsplatsen är viktig eller helt avgörande för att bygga en positiv företagskultur. Rapporten Framtidens arbetsliv 2022 sammanfattar resultatet från undersökningen, som Axiom Insight genomfört med över 2 000 svenska kontorsarbetare.
Några nyckelinsikter i korthet:
79 % vill jobba på kontor helt eller delvis (varav 22 % vill jobba enbart på kontoret)
66 % anser att kontoret är viktigt eller avgörande för att skapa positiv företagskultur
89 % skattar kollegorna som det viktigaste på kontoret (och det man saknat mest)
91% anser att möjlighet till distansarbete är avgörande vid val av ny arbetsgivare.
En stor majoritet är överens om att kontoret har stor betydelse, och pekar särskilt på den sociala dimensionen. Att träffa kollegor är viktigt för att tillsammans bygga en positiv företagskultur.
De yngsta på kontoret, ofta kallad Generation Z, skiljer ut sig i synen på vad som är ett attraktivt kontor. Ju yngre svarande desto högre värderas sociala och kreativa ytor liksom närhet till handel och tjänster. De yngsta tror också i högre grad på utomhuskontor, husdjurszoner och färre krav på klädkoder som framtidens trender. De uppskattar även att arbeta i kontorslandskap i högre grad än sina äldre kollegor.
 
Källa: https://www.castellum.se/framtidens-arbetsliv-2022
 
Bild: depositphotos