Arbetsliv Shopping
Publicerat: 2022-04-25

Spaning

Den svenska ekonomin är bara 3,4 % cirkulär

Den svenska ekonomin är bara 3,4 % cirkulär

RISE och Circle Economy har på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source gjort en kartläggning av hur cirkulär Sveriges ekonomi är. The Circularity Gap Report Sweden är en djupanalys av hur Sverige konsumerar material, alltifrån livsmedel och konsumtionsvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stor utsträckning är linjär. Enligt analysen är den svenska ekonomin 3,4 % cirkulär, vilket ska jämföras med det globala genomsnittet på 8,6% och till exempel 9,7% i Österrike och 24,5% i Nederländerna.
Sveriges cirkularitet på 3,4% betyder inte att 96,6% av de material som strömmar genom landets ekonomi går till spillo. Mycket material (40%) lagras upp i samhället i form av byggnader och infrastruktur, medan cirka 36% av materialen utgörs av biomassa med potential för att cirkuleras som exempelvis träprodukter och matgrödor. Varje år tillförs mer än 266 miljoner ton resurser till den svenska ekonomin, vilket innebär närmare 25 ton per person och det är en siffra som ökat de senaste åren. Enligt rapporten finns det potential att öka cirkulariteten. Med rätt åtgärder kan cirkulariteten mer än fördubblas till 7,6%. Det handlar till exempel om att tillverka och bygga cirkulärt, omforma utvinningsindustrin och ha en ansvarsfull design av förbrukningsvaror.
 
Källa: https://resource-sip.se/circularity-gap-report-sweden/
 
Bild: Depositphotos