Arbetsliv Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2023-06-27

Spaning

Många litar på innehåll skapat av generativ AI

Många litar på innehåll skapat av generativ AI

Majoriteten av svenska konsumenter är medvetna om de senaste trenderna inom generativ AI och har utforskat olika verktyg, bland annat för att skapa nytt innehåll och ta fram idéer. Tilliten till den nya tekniken är stor, sju av tio uppger att de har förtroende för innehåll som skapats av generativ AI. Det visar en ny undersökning, "Why consumers love generative AI", från Capgemini Research Institute.

Svenska konsumenter placerar sig i framkant tillsammans med Japan och Singapore när det kommer till att vara väl insatt i de senaste AI-trenderna. Svenskarna är även de som använder AI-verktyg allra mest (65 procent), framförallt för att skapa innehåll i form av text (65 procent) och för kreativ brainstorming (36 procent).

Svenskarna i undersökningen har också en stor tillit till generativ AI, drygt sju av tio svenskar säger att de har förtroende för innehåll som skapats med hjälp av tekniken. De som känner störst tillit är åldersgruppen 43–58 år, medan de mellan 59 och 77 år litar minst på AI. Globalt sett tror 67 procent av konsumenterna att de skulle kunna dra nytta av att få medicinsk rådgivning från AI, i Sverige svarar 65 procent samma sak. Majoriteten kan även tänka sig att ta råd från en AI vad gäller relations- och karriärsfrågor. Det menar framförallt åldersgruppen 59–77 år (70 procent). Nära sju av tio av svenska konsumenter är även öppna för att köpa en produkt eller tjänst som rekommenderas av en AI.

Trots risken för cyberattacker och s k deepfakes, är konsumenternas medvetenhet om riskerna låg. Globalt är nästan hälften (49 procent) oberörda över att generativ AI används för att skapa falska nyheter, och bara 34 procent av de som svarat är oroliga för phishing-attacker. Konsumenternas medvetenhet kring de etiska problemen med generativ AI är också låg, då endast 33 procent är oroliga för upphovsrättsfrågor och ännu färre, 27 procent, oroar sig för att generativa AI-algoritmer kan kopiera konkurrenters produktdesign eller formler.

 

Källa: https://www.capgemini.com/se-en/insights/research-library/creative-and-generative-ai/

 

Bild: Press CapGemini