Utbildning
Publicerat: 2017-09-18

Spaning

Digital hjälp för värderings-frågor i skolan

Digital hjälp för värderings-frågor i skolan

Nytt digitalt verktyg ska hjälpa skolor i deras arbete med värdegrundsfrågor. Personal i förskola och skola som arbetar med frågor kring jämställdhet, demokrati, Mänskliga rättigheter, allas lika värde, sex och samlevnad kommer att med några enkla klick kunna få inblick i metoder för undervisning, de senaste forskningsrapporterna och mycket mer på den nya värdegrundsportalen. Behovet av en samlad sida med information kring värdegrundsarbetet är stort och kommer från skolpersonal, men även från kommunens skolförvaltningar. Hjälpmedlet lanseras nu för personal i Lunds kommun.
Läs mer här: http://vardegrundsportalen.blogspot.se/