Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-03-15

Spaning

Nio trender inom arbetsliv från TNG

Nio trender inom arbetsliv från TNG

TNG, specialister på fördomsfri rekrytering och konsultuthyrning, har tillsammans med Ada Digital genomfört sin årliga trendspaning inom jobb och rekrytering. Totalt presenterar de nio trender som just nu påverkar jobbsökare och svenska organisationers kompetensförsörjning 2024 och framåt.

Nedan presenteras alla jobb- och rekryteringstrender i kort sammanfattning.

Trend 1: Work-life Blend – omtag för hybridarbetet

Jobsharing, instagrammable offices och 4-dagarsveckor. Är det en ny era vi ser? Efter åratal av distans- och hybridarbete pratar experterna nu om ett ”work relationship reset” eller en re-balance av arbetsmarknaden. Kort sagt har det klassiska slagordet work-life balance blivit ersatt av det mycket modernare work-life blend.

Trend 2: Social diversity på frammarsch

Forskning visar tydligt att företag med bred mångfald både levererar en högre vinstmarginal, är mer innovativa och har starkare kundrelationer än sina konkurrenter. Samtidigt har det instabila politiska klimatet i världen och lågkonjunkturen medfört att allt fler bolag blivit tvungna att nedprioritera ett aktivt mångfaldsarbete. Därmed växer sprickorna mellan forskning och verklighet.

Trend 3: Skills-based rekrytering tar fart

I takt med att kompetensbristen sprider sig till allt fler yrken talar också forskning för ett nytt perspektiv inom rekrytering. Ett grepp där arbetsgivare värderar personliga skills och färdigheter framför det mycket mera flyktiga kunskap. Det är dags att gå över till skills-based hiring!

Trend 4: Mental (o)hälsa – chefernas nya jobb

Psykisk ohälsa är ett historiskt tabubelagt ämne, som många chefer fortfarande skyggar för. Samtidigt har det aldrig tidigare varit så många sjukskrivna på grund av stressrelaterade orsaker som nu i Sverige. Inte konstigt att media belyser området allt mer. Men vad är chefens ansvar – egentligen?

Trend 5: Deepfakes – det nya rekryteringshotet

Deepfakes videos, voice cloning och AI hyperrealism. Den nya AI-tekniken är numera så träffsäker – och enkel att använda – att den nästlar sig in i allt fler delar av samhället. Inklusive rekrytering, där bedragare lurar till sig känsliga positioner

Trend 6: Gröna jobb – för en exklusiv klubb

I takt med klimatomställningen och ett ökat fokus på hållbara affärsmodeller blir gröna färdigheter, eller så kallade green skills, allt viktigare. Gröna jobb anses också vara framtidsjobb, speciellt nu med AI:s framfart, vilket gör att allt fler riktar blickarna mot de gröna karriärmöjligheterna. Men hänger svensk industri verkligen med

Trend 7: Generationstyper – sanning eller myt?

Vad skiljer generation Z från tidigare generationer? Är de verkligen så himla krävande när de kommer till kritan? Nya röster hävdar att allt generationssnack är en myt och att det helt enkelt är något annat som ligger bakom

Trend 8: Tiktok goes #Worktok

Tiktok – mycket mer än en trendig lekplats. Idag har den kinesiskt ägda plattformen vuxit till att bli den globala arbetsmarknadens främsta trendsetter och en mäktig påverkare. Men en mängd virala fenomen. Inte minst inom karriär och rekrytering

Trend 9: Omedveten AI-bias flyter upp till ytan

Rekrytering med hjälp av AI blir allt vanligare – samtidigt ökar även antalet rättsfall om AI-bias och diskriminering. Och medan vissa blundar för riskerna satsar andra på mänsklig övervakning, ”white-box AI” och transparenta algoritmer. Allt för att försöka eliminera de oönskade effekterna.

 

Källa: https://www.tng.se/trender/jobb-rekryteringstrender-2024

 

Bild: TNG Press