Arbetsliv
Publicerat: 2023-02-08

Spaning

Vobba etablerat beteende

Vobba etablerat beteende

Vobbande ökar och är här för att stanna, det visar en ny undersökning från Unionen. Att vobba innebär att du är hemma med sjukt barn samtidigt som du jobbar med lön från din arbetsgivare - ett fenomen som uppstod för några år sedan i yrken där det fungerar att arbeta hemifrån. Under pandemin och även under 2022 ökade vabbandet i Sverige, enligt statistik från Försäkringskassan. Nu visar Unionens undersökning att även vobbandet fortsätter att öka. En förklaring kan vara ett mer utbrett distansarbete. Varannan tjänstemän uppger att hemarbete gör att de vobbar, i stället för att vabba, mer nu än innan pandemin. Endast 1 procent vobbar mindre än tidigare.

Att såväl vabbandet som vobbandet ökar betyder att antalet dagar som vi är hemma med sjukt barn är högre än någonsin. En orsak kan vara att såväl föräldrar som personal på förskola, skola och fritids efter pandemin gör hårdare bedömningar av när barn är tillräckligt friska för att kunna vistas i skolverksamheter. Drygt varannan svarade i Unionens undersökning att personalen gör hårdare bedömningar nu och nästan sju av tio föräldrar svarar att de själva gör hårdare bedömningar.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/att-vobba-ar-har-for-att-stanna?publisherId=20109&releaseId=3339568

 

Bild: Depositphotos