Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-05-27

Spaning

Den digitala klyftan mellan företag växer

Den digitala klyftan mellan företag växer

Enligt en ny rapport från Telia stämmer inte bilden att pandemin ökat digitaliseringen av företag. Även om användningen av mötes- och samarbetsverktyg som Zoom och Teams har ökat har det inte lett till att resten av verksamheten digitaliserats i samma utsträckning. Vad som hänt är att vi flyttat över våra manuella rutiner till de digitala verktygen, utan att vi blir smartare i hur vi använder dem. Telia digital index visar också att den digitala klyftan mellan företag fortsatt är djup och till och med ökat något.
Den digitala klyftan mellan små och stora företag har vuxit under pandemin. Före pandemin räknades endast två av tio företag som högdigitala, det har ökat till nästan tre. Det är visserligen en ökning med 28 procent under 2020, vilket innebär att 220 000 medarbetare i 70 000 svenska företag gjort ett digitalt språng under pandemiåret. Men de lågdigitala ligger dock på samma nivå som tidigare och till antalet har de bara minskat med nio procent under samma period. Det är främst det mobila arbetssättet med att jobba på distans och användandet av sociala medier som driver på, medan automation och informationsdelning inte har ökat på samma sätt.
 
Källa: https://www.telia.se/foretag/smart-arbetsliv-koncept/telias-digitala-index-2021
 
Bild: Screenshot Telia.se