Shopping
Publicerat: 2022-02-03

Spaning

Drygt 5 procent av dagligvaru-försäljningen via e-handel

Drygt 5 procent av dagligvaru-försäljningen via e-handel

E-handelsförsäljningen av dagligvaror ökade under 2021 med 24,0 procent. Både e-handel med hemleverans och upphämtning i butik ökade under året. E-handel med hemleverans ökade med 16,3 procent och upphämtning i butik med 32,7 procent. I december minskade dock e-handeln med 21,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 5,0 procent. För helåret 2021 uppgick e-handelsandelen till 5,8 procent
 
Källa: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/dagligvaruindex/
 
Bild: Press Svensk Dagligvaruhandel