E-handeln driver tillväxten i svensk handel

E-handeln driver tillväxten i svensk handel

Under andra kvartalet 2017 ökade e-handeln i Sverige med 15 procent, jämfört med samma period i fjol. Det framgår av E-barometern för 2017 års andra kvartal som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Rapporten visar också att vi nått en brytpunkt i detaljhandeln där e-handeln nu är tillväxtmotorn. E-handeln i Sverige ökade med 15 procent under det andra kvartalet 2017. Det betyder att e-handeln stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt under första halvan av året. Det skedde följaktligen ingen tillväxt i de fysiska butikerna under denna period. I rapporten konstateras att några av de branscher vars fysiska butiker har det extra tufft för tillfället är elektronikhandeln och modehandeln.

HUI menar att vi nu har nått en brytpunkt i detaljhandeln, där tillväxten framöver troligtvis kommer att tillfalla e-handeln.  Det är lite som talar för att hushållens ekonomi skulle förbättras ytterligare i närtid, något som skulle kunna leda till mindre priskänsliga konsumenter som handlar mer i de fysiska butikerna. Svenska konsumenter kommer istället sannolikt att fortsätta vara tidspressade, spendera mer tid i mobilen och efterfråga överblicken de får på nätet.

Kvartalets vinnarbransch var barnartiklar och leksaker som ökade med starka 24 procent. Det är nu en väletablerad kategori på nätet, där stora varumärken syns allt mer mot marknaden och där bekvämligheten och sortimentsbredden är starka drivkrafter för konsumenterna, tillsammans med tidsbesparingen.

Ladda ner hela rapporten här: http://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-handelsrapporter-och-kundcase/e-barometern