Utbildning
Publicerat: 2013-06-04

Spaning

EduClipper – sociala media i klassrummet

EduClipper – sociala media i klassrummet

Den nya tjänsten EduClipper beskrivs som ett Pinterest för klassrummet. Bakom den nya tjänsten står grundaren till tjänsten EduTeacher, en tidigare version där lärare kunden samla och lagra information som de hittade på Internet. EduClipper är inspirerad av de olika sociala media-tjänsterna och då främst Pinterest. I EduClipper kan lärare, elever och andra intresserade tillsammans samla information. Tanken är att ta tillvara kunskapen och intresset hos dessa för att tillsammans ta fram intressant material som kan delas och användas i undervisningen. Användarna kan söka efter intressant material både som enskilda delar (eduClips) och samlat i mappar (eduClipboards). Tjänsten är integrerad som ett tillägg till Google Chrome, vilket gr det ännu enklare att samla intressant material som man hittar på Internet. EduClipper har i dagsläget ca 35 000 användare. EduClipper är inte den enda i sitt slag utan konkurrerar med liknande tjänster som t ex EduCanvas, Clipboard och Learnist.
EduClippers hemsida, https://www.educlipper.net/