Utbildning
Publicerat: 2013-09-11

Spaning

Mooc.org ny utbildningsplattform

Mooc.org ny utbildningsplattform

Google har inlett ett samarbete med nonprofit-organisationen EdX för att tillsammans utveckla en plattform för utbildningar online. Den nya plattformen kallas Mooc.org där MOOC står för ”massive open online courses”. Tjänsten beskrivs också som ett Youtube för utbildning. Bakom EdX står välkända universitet som Harvard och MIT. Redan idag använder dessa universitet plattformen för att erbjuda kurser via Internet. Tanken är dock att plattformen ska vara tillgänglig för alla, (företag, organisationer, privatpersoner), som vill erbjuda utbildningar online. Den öppna delen beräknas lanseras under 2014. Genom att arbeta utifrån ett nonprofit-perspektiv så skiljer sig Mooc från existerande lösningar som t ex Coursera genom att man inte har samma vinstkrav på sig.
Läs mer om tjänsten på http://www.mooc.org