Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2022-02-02

Spaning

Optimism hos konsumenten

Optimism hos konsumenten

Optimismen bland konsumenterna ökar enligt en ny rapport från konsultföretaget PwC där fler än 9 000 konsumenter har medverkat. I undersökningen så uttrycker 66 procent av de vaccinerade optimism om framtiden, vilket kan jämföras med 43 procent av de ovaccinerade respondenterna. Även arbetssituationen påverkar åsikterna om framtiden, där fler av de som arbetar hemifrån eller i en hybridlösning ser ljust på utvecklingen.
Undersökningen visar också på en trend där förtroende och säkerhet hamnar mer i fokus och med konsumenter som oroas över vilka spår som de lämnar vid köp. Så många som 83 procent menar att hantering av dataskydd påverkar deras förtroende för det säljande företaget. 59 procent säger att de har blivit mer angelägna om att skydda personlig data under de senaste sex månaderna. Nästan lika många – 55 procent – uppger att de inte är beredda att lämna ifrån sig data i utbyte mot rabatter eller andra ekonomiska fördelar.
 
Källa: https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
 
Bild: Depositphotos