Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2019-08-15

Spaning

Elcyklister får mer motion än vanliga cyklister

Elcyklister får mer motion än vanliga cyklister

En ny studie visar att elcyklister får mer motion än cyklister på traditionell cykel. Studien bygger på en undersökning med 10 000 deltagare från sju europeiska städer och är en del av det EU-finansierade PASTA-projektet (Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches), vars ambition är att inspirera till en mer aktiv livsstil inom EU. Studien har publicerats i tidskriften Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.
I studien mättes energiåtgången för olika sätt att färdas, så som att promenera, köra bil, åka kollektivt och cykla på el- respektive traditionell cykel. Därefter gjordes en kartläggning över hur lång tid som lades på de olika färdsätten per vecka.
Inte helt förvånande visade studien en betydande ökning i fysisk aktivitet hos elcyklister som bytt färdmedel från bil eller kollektivtrafik. Ett något mer överraskande resultat var att elcyklisterna fick mer motion än de vanliga cyklisterna. Den enkla förklaringen: elcyklisterna cyklade längre sträckor.
Sammanfattningsvis framhåller studien att elcyklar bör förespråkas som ett hälsosamt och hållbart transportsätt och att infrastrukturen bör förbättras till förmån för elcyklarna.
Studien i sin helhet:     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259019821930017X
Bild: Depositphotos.