Resa
Publicerat: 2016-10-05

Spaning

Eldrivna bussar efterfrågas

Eldrivna bussar efterfrågas

Mer än 80 procent av svenska folket vill se en satsning på eldrivna bussar i sin hemkommun, enligt en färsk Sifo-undersökning beställd av Siemens. I undersökningen har man frågat 1 000 svenskar om de tycker att man bör satsa på eldrivna bussar i deras hemkommun. Fler än åtta av tio svarade ja på det, efter att de informerats om att eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan och gör det möjligt att ha hållplatser inomhus. Svenskarnas två viktigaste anledningar är förbättrad lokal luftkvalitet och minskad klimatpåverkan globalt. På tredje plats kommer minskat buller i stadsmiljön.
Läs mer här:
http://w3.siemens.se/home/se/sv/Mobility/E-mobilitet/Pages/Framtidens-bussar-ar-elektriska.aspx
Här kan du ladda ner rapporten ”Framtidens bussar är elektriska”: http://w3.siemens.se/home/se/sv/Mobility/E-mobilitet/Documents/Studie_om_kollektivtrafik_Siemens.pdf