Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2019-12-18

Spaning

Personer mitt i livet redo att byta yrke

Personer mitt i livet redo att byta yrke

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har i studien Mitt i livet undersökt vilka attityder personer mellan 36 och 65 år har till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv. Studien visar bland annat att 80 procent av personer mellan 36 och 65 år funderar någon gång på att byta yrke. Och det handlar inte om något utbrett missnöje med det nuvarande jobbet. Tre av fyra trivs i sitt nuvarande yrke och två av tre trivs hos sin nuvarande arbetsgivare. Att många funderar på att byta är en förutsättning för att yrkesväxling till välfärden ska kunna ske.
63 procent av de svarande vill kunna studera på distans för att ta steget att vidareutbilda sig för ett nytt yrke. De utbildningar som efterfrågas i störst utsträckning är kortare kurser utanför arbetstid, men även halvtidsstudier mellan ett och två år. För att kunna vidareutbilda eller omskola sig behöver mycket finnas på plats.
Normen att gå i pension vid 65 år är fortfarande är stark och drygt hälften svarar att de kommer att gå i pension mellan 64 och 66 år. Samtidigt svarar en tredjedel att de kommer jobba till 67 eller längre. Det gäller även bland dagens medarbetare i kommuner och regioner. Sex av tio kan också tänka sig att jobba längre än sin tänkta pensionsålder med rätt förutsättningar.
 
Källa: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/mitt-i-livet.html
 
Foto: Depositphoto