Mat / Dryck
Publicerat: 2023-02-06

Spaning

En miljon ton livsmedel slängdes 2021

En miljon ton livsmedel slängdes 2021

Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi fortfarande slänger för mycket mat. Över en miljon ton livsmedelsavfall slängs årligen. Dock syns en trend mot minskade mängder i hushållen som också står för den största andelen. Statistiken visar också att livsmedelsavfall från matbutiker minskade mellan 2020 och 2021.

För hushåll där uppföljningen gjorts på samma vis under en längre tid syns i livsmedelsavfallsstatistiken en minskande trend även per person. Livsmedelsavfall innehåller både mat som skulle kunnat ätas som vi kallar matsvinn, och skal och annat som inte är tänkt att ätas. Matsvinnet är cirka 15 kg per år och person. Det är främst matsvinnet, som matrester eller överblivna produkter, som antas minska.

Statistiken visar att livsmedelavfall från matbutiker minskade mellan 2020 och 2021. Detta samtidigt som försäljningen av varor var oförändrad. Den varugrupp som utgör störst del av livsmedelsavfallet från matbutiker är frukt och grönt, vilket är en tredjedel av allt livsmedelsavfall från matbutikerna. Andra stora varugrupper som blir livsmedelsavfall är mejeri, som utgör 17 procent och bröd som utgör ca 15 procent av livsmedelsavfallet. Kött och chark utgör tillsammans ca 16 procent av livsmedelsavfallet från matbutiker.

 

Källa: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2023/januari/i-sverige-slangdes-det-over-en-miljon-ton-livsmedel-2021/

 

Bild: Depositphotos