Mat / Dryck
Publicerat: 2020-01-30

Spaning

Försäljningen av ekologiskt minskar

Försäljningen av ekologiskt minskar

Marknadsanalysföretaget Ekoweb släpper nu för 12:e året i rad sin marknadsrapport om den ekologiska försäljningen i Sverige. Rapporten visar att den försäljningsökning av ekologiska livsmedel som man sett under många år har avstannat inom detaljhandeln under 2019, en trend vi började se redan under 2016 men som nu är tydlig över hela detaljhandelsblocket. Under 2019 tappade samtliga fyra stora detaljhandelsaktörer, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, ekomarknadsandelar.
Den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige ökade 2019 med 0,4 miljarder kronor till 28,2 miljarder kronor, en ökning på 1 procent. Under samma period ökade dock livsmedelspriserna i Sverige med 3,5 procent, vilket medför att ekoandelen sjönk från 9,3 procent till 9,0 procent 2019 enligt rapporten.
Utvecklingen speglar det faktum att fokus i detaljhandeln har flyttats från ekologiskt till andra mervärden, något som man kan se både i samhällsdebatten och i konsumentströmningarna för perioden. Fortsatt urstarka trender är hälsa, hållbarhet, miljö, klimatsmart och koldioxidneutralt. I spåren av detta har ytterligare en trend tilltagit i styrka, vegotrenden och ifrågasättandet av köttätande. Detta har märkts i butikerna som i högre grad valt att profilera vegetariskt framför ekologiskt under 2019.
 
Källa: http://www.ekoweb.nu/?p=12080
 
Bild: Depositphoto