Mat / Dryck
Publicerat: 2018-03-01

Spaning

Nu äter vi mindre kött

Nu äter vi mindre kött

Under 2017 minskade köttförbrukningen med 2,6 procent vilket är den största minskningen sedan 1990. Det innebär att vi åt 2,2 kg mindre per person.
Alla köttslag minskade utom lamm som ökade med 0,1 kg. Den största ökningen stod nötkött för som minskade med 1,1 kg. Griskött minskade med 0,8 kg och matfågel med 0,4 kg.
Däremot ökade efterfrågan på Svenskt kött. Konsumenten vill alltså av olika anledningar hellre köpa kött från det egna landet.
Källa: Jordbruksverket
Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyheter/nyheter2018/tydligutvecklingviatermindrekottochmersvenskt.5.42a946c0161df8b7b8f1958c.html